HOME | PRIVACY
Hervorming van de Registratierechten
www.registratierechtenvlaanderen.be

2018 | meenemen | video


meeneembaarheid van registratierechten

WAT IS MEENEEMBAARHEID REGISTRATIERECHTEN?

Bij een aankoop van een woning betaalt u registratierechten. Onder bepaalde voorwaarden kan u bij het aankopen van een volgende woning de reeds betaalde registratiebelasting van uw eerste woning in mindere brengen van de Iregistratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van uw nieuw huis. We noemen dit "meeneembaarheid van registratiebelasting".

Ook als het om bouwgrond gaat, kan u van de meeneembaarheid genieten. Op het ogenblik van de verkoop of verdeling dient er zich een gezinswoning te bevinden op die bouwgrond.

HOEVEEL REGISTRATIERECHTEN MEENEMEN?

Alle kortingen en abattementen verdwijnen, maar het principe van de meeneembaarheid wordt behouden in de hervorming van de registratierechten. Als je jouw gezinswoning verkoopt om een nieuw huis te kopen, dan mag je de al betaalde registratierechten in mindering brengen.

Hoeveel registratierechten mag je dan wel meenemen? Aan het bedrag van 12.500 euro wordt niet geraakt, maar vanaf nu zal er wel geïndexeerd worden. Dit was immers sinds 2002 niet meer gebeurd.

VOORWAARDEN REGISTRATIERECHTEN MEENEMEN?

Er gelden verschillende voorwaarden ivm meeneembaarheid registratierechten zoals: beide woningen moeten in het Vlaamse Gewest liggen, de koper moet een natuurlijke persoon zijn, de nieuwe woonst dient de hoofdverblijfplaats te worden, ...

Een volledig overzicht vindt u op: https://belastingen.vlaanderen.be/meeneembaarheid

MANIEREN VAN MEENEEMBAARHEID REGISTRATIERECHTEN

We onderscheiden twee systemen van meeneembaarheid:

Bij de verrekening wordt de oude woning verkocht of verdeeld vóór de aankoop van het nieuwe huis. De meeneembaarheid gebeurt dan bij de registratie van de aankoop van de nieuwe woonst.

Bij de teruggave wordt de oude woning verkocht of verdeeld na de aankoop van het nieuwe huis. De meeneembaarheid geschiedt dan via een teruggave na de akte van verkoop of verdeling van oude woning.
verrekening of teruggave registratierechten