HOME | PRIVACY
Hervorming van de Registratierechten
www.registratierechtenvlaanderen.be

2018 | meenemen | video


hervorming registratierechten 2018

Makelaars tevreden met lagere registratierechten van monumenten

Wie een monument koopt als gezinswoning, zal in 2018 niet langer 5% maar slechts 1% registratierechten moeten betalen op de aankoopprijs. De vastgoedsector is blij met deze hervorming. Makelaars hopen dat momumenten zo vlugger een nieuwe eigenaar vinden. Een monument kan een huisje zijn in een begijnhof, een schoolgebouw of een watermolen. Monumenten raken moeilijk verkocht vanwege de hoge aankoopprijs en hoge renovatiekosten. Wie een monument wil renoveren, doet er goed aan advies in te winnen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

BRON: BOUWKRONIEK (17 JAN 2018)

Jacht op huizen met klein beschrijf

Door de hervorming van registratierechten betaal je op een gezinswoning tegen de zomer 7% registratierechten. Hierdoor is de jacht op huizen met klein beschrijf geopend, omdat je voor dergelijke woningen nu nog 5% betaalt. Diverse makelaars proberen klanten te lokken door de aandacht te vestigen op de verandering van de registratiebelasting. Koop je nu een woning met klein beschrijf, dan kom je soms duizenden euro's goedkoper uit. Het verschil van 2% is mooi meegenomen.

De regering voorziet wel een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro bij huizen met aankoopprijs kleiner dan 200.000 euro. Bij dergelijke huizen is de regeling van 7 procent voordeliger.

BRON: DE MORGEN (9 JAN 2018)registratierechten terugkrijgen

Minder registratierechten bij aankoop monument

Wie in 2018 een monument koopt zal maar 1% registratierechten moeten betalen op de aankoopprijs in plaats van de huidige 5%. Om van dit gunsttarief te genieten, moet de koper in het monument zijn hoofdverblijfplaats vestigen. Bovendien dient de eigenaar binnen de vijf jaar 6% van de aankoopprijs te investeren in het aangekochte monument. De Vlaamse regering tracht door deze hervorming van registratierechten de leegstand en verval van monumenten af te remmen.

BRON: DE TIJD (4 JAN 2018)

Aandachtspunten voor het kopen van een woning in 2018

Als gevolg van de lage rente stijg de woningverkoop. In de huidge regeling betaal je 5 procent registratierechten bij klein beschrijf en 10 procent bij groot beschrijf. In de hervorming van de registratierechten wil men naar één tarief: 7 procent. Het kadastraal inkomen wordt behouden voor de berekening van de jaarlijkse roerende voorheffing, maar verdwijnt als parameter om registratierechten te berekenen. Voor een bescheiden woning met aankoopprijs tot 200.000 euro. wordt een korting voorzien van 5600 euro. Dit plafond wordt verhoogd tot 220.000 euro voor woningen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel.

Wens je een tweede woning, dan blijft het tarief van 10 procent gelden. De meeneembaarheid wordt behouden, waardoor men reeds betaalde registratierechten in mindering kan brengen. Er is een plafondbedrag van 12.500 euro, dat in de toekomst wel geïndexeerd wordt.

Aansluitend is er een verlanging naar 6 procent registratierechten als je binnen de 5 jaar een ingrijpende energierenovatie uitvoert.

Bedoeling is dat de nieuwe regeling vanaf de zomer 2018 van kracht zal worden.

BRON: BANKSHOPPER (26 DEC 2017)